حرم

اول: یا مُعِزّ

شنیدم ژتون غذا نداشتی و مجبور شدی...

انگار عزت من بود که درهم شکست.

سپاس خداوندی را سزاست که: تُعِزُّ مَن تَشاء و تَذِلُّ من تَشاء

 

دوم: یا واسع و یا موسع

آسمان و زمین و ما بینهما به چشم نمی آید در مقابل عرش و کرسی تو

عرش و کرسی نمی خواهم

دلی می خواهم به وسعت ذات تو

بی مکان و بی زمان

تا حرم تو باشد

برای کریمی چون تو که زیاد نیست،‌ هست؟

/ 0 نظر / 8 بازدید