جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد؟

سایت انتخاب را در سالهای 84-85 می خواندم تا وقتی که مسوولان سایت تصمیم گرفتند دیگر فعالیت نکنند... آخرین خبرهایی که یادمه یکی خبر ورود یک سگ به حرم حضرت رضا علیه السلام و حواشی آن بود. و دیگری خبر جوانی که خود را به نیروی انتظامی معرفی کرده بود برای اعتراف به قتل مجازات گونه استادش...

در این دو سال اخیر بر حسب اتفاق فهمیدم دوباره فعالیت شان را آغاز کرده اند... باز هم داشتم عادت می کردم به ماندنش که... هیچی دیگر... مسدودش کردند. چرا؟ من فکر می کنم به خاطر دست به یقه شدن با یکی از معاونت های آقای خوش سخن دولت است... که انتخابی ها می گویند آدم پشت پرده انتصابات مهم اقتصادی و بانکی است...

 

 

پ.پ ها:

1. پس آدما برا چی برن خبرنگار بشن؟سوال

2. پس یعنی این نوشته من هم سزاوار فیلتره؟نیشخند تا بشمار چند فرصت دارم آیا؟چشمک

3. دوست جان سه نقطه الان است که نگران شود و بگوید هیس!نیشخند

4. در مورد بستن پرونده بورسیه ها: آیا ممکن است تیری که رها شده، به چله کمان برگردد؟

/ 1 نظر / 22 بازدید
khiyalvareh

گاهی آنقدر آب از سر آدمیان می گذرد که دیگر نه جرم میشناسد و نه جرایم .