معما


یکی پول داره میره سکه می خره... میشه سلطان سکه.

طبیعتا یکی هم پول داره گندم می خره ... تا بشه سلطان گندم.

میشه اولی مجاز باشه و دومی غیرمجاز؟

:))

:))

:))

سه شنبه 97/05/16 ساعت 22

/ 0 نظر / 63 بازدید