خط قرمز

یک دوستی داشتم می خواست در مورد پلورالیزم پایان نامه بنویسد. فهمید که نمی تواند نظر خودش را پایه تحقیق قرار دهد. هم به پیشانی اش برچسب می خورد و هم نمره نمی گرفت.

آن چه فعلا مرسوم است این است که نظری که موجود است باید تحلیل شود.

/ 0 نظر / 56 بازدید