سوء تفاهم

اشتباهی گرفتی اخوی. آن نوشته برای شما نیست. برای یک دوست قدیمی 8 ساله است که جریانش به شما ربطی ندارد.

لطفا دیگر این جا نیایید. حوصله همکلامی با شما را ندارم.

/ 5 نظر / 66 بازدید
zakhmeaseman

این بیچاره مادر مرده را که پودر کردید و به بادش دادید !....

zakhmeaseman

پرشین بلاگی های قدیم به طور کلی به دودسته تقسیم می شوند که شامل : ۱: خوش اخلاق....و ...۲ : بد اخلاق....خدا نیاورد که هزچکدا

zakhmeaseman

خدا آنروز را نیاورد که هیچکداممان از دسته دوم باشیم ....حالا کاری به این ندارم که فضول باشی ها را چگونه باید ادب ورد و گاهی تاراند ...ولی منافاتی بین اقتدار و اخلاق نمی بینم

rezvanesabz

ها.. من اهل مراعاتم... اما امان از آنهایی که پا را از گلیمشان فراتر می گذارند... خدا نیاورد واقعا! :))