سبز انگشتی

دلم می خواهد تیستو شوم...یک سبز انگشتی... می خواهم بروم بالا...

انگشتانت را به من قرض می دهی مهربان؟

 

 

 

پی نوشت:

تیستو سبز انگشتی خاطره ای است از تابستان های دهه دوم زندگی ام... دارم تابستان هایم را ورق می زنم

/ 0 نظر / 8 بازدید