# مشیری

سرنوشت

یک دم مرا به گوشه راحت رها مکن با من تلاش کن که بدانم نمرده ام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سه شنبه 30/05/97 ساعت 00:26
/ 2 نظر / 73 بازدید