پسر مادرم

شب قدر بود و داشتم خطبه قاصعه علی (ع) را می خواندم

بی اختیار این نشانه به ذهنم آمد: فاضربوا فوق الاعناق: گردن های کفار (گردن کش) را بزنید

تا حالا این جوری به گردنم نگاه نکرده بودم...

گاهی یک نشانه برای فرمانبرداری و نافرمانی

و گاهی: اگر از یه کسی متنفر باشی... اگر ازش عصبانی باشی... و اگر بخوای بهش حمله کنی... اولین چیزی که به فکرت می رسه اینه که گردنش رو بگیری و خفه ش کنی...

خیلی دلت می خواهد مثل تو باشم، نه؟!!

اما من همان "حمأ مسنون" هستم که آن روز زیر سوال بردیش! یک گل بدبو!

رها کن گردنم را ابلیس!

برای من بچه آدم  همان قصه قابیل بس است

و چه زیباست این یک جمله از قاصعه:

و لا تکونوا کالمتکبرِ علی ابنِ امّه

و مانند قابیل نباشید که بر پسر مادرش (هابیل) تکبر کرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

پانوشت:

- فاضربوا فوق الاعناق (سوره انفال / آیه ١٢)

- قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون (سوره حجر/ آیه ٣٣)

گفت: من هرگز برای بشری که او را از گل خشکیده ای که از گل بدبویی گرفته شده آفریده ای سجده نخواهم کرد

/ 0 نظر / 8 بازدید