نگرانی

این اولین عروسیه که می خواهیم بیاریم. خواهرهام حس می کنند داداشمونو دزدیدند... شاید حق داشته باشند. خیلی سریع اتفاق افتاد: یه جلسه آشنایی و جلسه بعد، بله برون و محرمیت.

من متعجبم که خانواده عروس خانم اصلا به خودشون زحمت تحقیق ندادند. همین که داداشمو می شناختند براشون کافی بود انگار.

با این حال سعی می کنم مثبت فکر کنم.

97/09/15

پنج شنبه ساعت 23:30

/ 0 نظر / 13 بازدید