عجول باشی

اول صحبت از بی غیرتی بعضی ها بود...

- اینا چی می خورن که این قدر بی غیرتند؟

- وا... مگه غذا هم اثر داره؟

- آره... مثلا سیب زمینی... رگ نداره

- تعجب

-نکند این آبجی ما هم بی غیرت شود از بس که سیب زمینی می خورد؟

گفتم: نخیرم... سیب زمینی آب پز برای تسکین معده خوب است

- آره...

************

و بحث رسید به عسل:

 

-دوست ندارم عسل... سینه و گلویم را می سوزاند این عسل های تقلبی

- آره... به زنبورها شکر می دهند به جای شهد. چون گل ها از کندوها فاصله دارند

- تعجب جلّ‌الخالق... امان از این بچه های عجول آدم! توی همه چیز دست می برند

و این نشانه را برایش خواندم: خُلِقَ الاِنسَانُ مِن عَجَل سَاورِیکُم آیاتی...

که مهلتم نداد و بقیه اش را خودش خواند: فلاتَستَعجِلُون

«انسان از عجله و شتاب آفریده شده است به زودی نشانه هایم را نشان خواهم داد پس عجله نکنید»

بله! نشانه های این عجله پیداست در زندگی...

باید بگذاریم زنبورها کار خودشان را بکنند تا عسل،‌ همچنان شفابخش بماند:

"و پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد که از کوه ها و درختان و داربست هایی که مردم می سازتد، خانه هایی برگزین. سپس از تمام ثمرات و شیره گل ها بخور و راه هایی را که پروردگارت برای تو تعیین کرده است، به راحتی بپیما». از درون شکم آن ها نوشیدنی با رنگ های مختلف خارج می شود که در آن شفا برای مردم است..."

سوره نحل/۶٨و ۶٩

/ 0 نظر / 9 بازدید