شرح حال

دوش آرزوی خواب خوشم بود یک زمان

امشب نظر به روی تو از خواب خوشترست

                                                  سعدی

/ 0 نظر / 25 بازدید