یک اتفاق خوب

یکی از دوستان عزیز شصت و پنجی م  دیشب بله برونش بودقلب. حالا دیگر می توانم یک نفس راحت بکشم.لبخند

اما خب، این اتفاق، یعنی فاصله بین من و او... نگرانتجربه ام این را می گوید.

/ 0 نظر / 24 بازدید