بی مصرف

آن قدیم ها یادم هست کتاب قشنگی خوانده بودم به اسم حوض سلطون.

راستش را بخواهی...نیشخند

بهترین جا برای تو همون حوض سلطونه... هر چند که بالایت پول داده ام

/ 0 نظر / 8 بازدید