زندگی ام پی تری

یک شنبه و چهار شنبه، زندگیم فرمت MP3 پیدا می کنه.

یک شنبه مثل مرغ ها (بلانسبت خودم) همان سر شب مهمان خواب می شوم... بس که تمام روز را می دوم پا به پای خورشید.

چهار شنبه هم قرار گذاشته ام با شب که خلوتش را پر کنم با مشقهای خط خطی ام ...تا سپیده...و بعدشم سر کار

نتیجه این که: برنج سیاه روزی ام می شود به جای برنج سفید.

/ 0 نظر / 9 بازدید