می شود بیایی؟

ـ دیالوگ بعضی فیلمها برام لذت بخشه، مثل سریال ابوعلی سینا و مختارنامه.

ـ از وقتی مجلس ورود پیدا کرده به طرد کردن مجردها از هیئت علمی، دلم هوای بوعلی را کرده. دلم می خواهد ابن سینا بیاید و بعضی ها را سرجایشان بنشاند... تکبیــــر!نیشخند

/ 0 نظر / 50 بازدید