اگر یک روزی...

الله لا اله الا هو الحیّ القیّوم...

اگر یک روزی

پایت را از خانه قلبم گذاشتی بیرون

یادت نرود آیت الکرسی بخوانی...

حفظت می کند از آه های دردآلود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چقدر دلم می خواهد ننویسم... اما نمی شود... نمی شود...چرا من این جوری ام؟!!!

/ 0 نظر / 8 بازدید