اقرار

برتراند راسل:

تا چهل سالگی که مغزم خوب کار می کرد، به ریاضیات و پژوهش پرداختم. از چهل تا شصت سالگی که ذهنم ضعیف شده بود به فلسفه روی آوردم و در اواخر که به کلی مغزم کار نمی کرد به سیاست!

ـــــــــــــــــــــــــــ

گویا جناب برتراند راسل در هر دوره از جوانیش به برداشتن یک هندونه با یکدست قناعت داشته، مثل ما نبوده که از اول تا آخر عمرمان هر هندوانه ای دیدیم گفتیم حیفه رو زمین بمونه...نیشخند

/ 0 نظر / 51 بازدید