نزدیک

چه نزدیک است جان تو به جانم

که هر چیزی که اندیشی بدانم

از این نزدیکتر دارم نشانی

بیا نزدیک و بنگر در نشانم

                             مولوی: دیوان غزلیات شمس

/ 0 نظر / 23 بازدید