بهشتیان ابله!

این حدیث رو شنیدید که: «اکثرُ اَهلِ الجَنَّةِ البُلَه»؛ اکثر اهل بهشت، بلهاء هستند؟!

با عقل من که جور در نمیاد. چطور ممکنه خداوند برای عقل این همه ارزش قائل شده باشه و بعد، به جای این که عقلاء، اکثریت اهل بهشت باشند، بهشت را از کسانی پر کنند که ضعف عقلی دارند؟!

تازه تو همین دنیا هم من عمرا با آدمهای ابله آبمون تو یه جوب بره و بلکه بزرگترین شکنجه برای من، همدم شدن با همین آدماست... حالا چرا باید تو بهشت با این جور آدمها محشور بشم؟

چو با ابلهان کس شود همنشین

تو او را به چشم بزرگى مبین‏

سزد گر شود خوار و درمانده او

ز نزد همه دوستان رانده او

مگر این که واژه «بُلَه» را به معنای «عقلاء» بگیریم یا یک معنای دیگر مثل «نصیحت پذیر». آیا چنین چیزی امکان دارد؟

البته در علم لغت این احتمال وجود دارد که یک کلمه دارای دو معنای متضاد باشد، بنابراین غیر ممکن نیست. اما حالا کجا باید دنبال این موضوع بگردم؟

/ 0 نظر / 56 بازدید