خرفه های مظلوم من

خدایا! آمپرهای خورشید خانومت قاطی کرده انگار، میشه یه نگاهی بهش بندازی؟ بدجوری داره می سوزونه.

مثلا خرفه کاشته بودم. چهار پنج روز اول خیلی خوب بود. ساقه های ظریفش داشت قرمز می شد ولی متأسفانه داغی وسط تیرماه رو طاقت نیاوردند و از بین رفتند.

تازه می خواستم بعدنها باهاشون ترشی درست کنم. :(

سه شنبه 97/05/02


/ 0 نظر / 67 بازدید