بهترین مردم

رسول خدا صلى الله علیه و آله :

المُعَلِّمونَ خَیرُ النّاسِ کُلَّما أخلَقَ الذِّکرُ جَدَّدوهُ، أعطوهُم ولا تَستَأجِروهُم فَتُحرِجوهُم؛

آموزگاران بهترین مردم اند. هرگاه یاد [خدا] کهنه مى شود، تجدیدش مى کنند. به آنان عطا کنید ولى آنها را به مزدورى نگیرید که بر آنان سخت مى آید.

الفردوس : ۴ / ۱۹۳ / ۶۵۹۷ ؛ علم و حکمت ج 2، ص 626

با تشکر از فرستنده

/ 0 نظر / 20 بازدید