بس است دیگر

قبل از آپ:

چه جالب... من این چند روزه یک روز در میان آپ کرده ام... چقدر بیکار بودم خودم و خبر نداشتم!!

***********

با تو هستم خورشید خانوم مهربان!

می دانی از بس که در مهرورزی افراط کرده ای مرا به تفریط کشانده ای؟

همه اش تقصیر تو است دیگر!

می خواستی دیواری به این کوتاهی نباشی!

 

/ 0 نظر / 8 بازدید