هوس

کام روزگار به تلخی زقوم است این روزها...مثل کام من!

شیرینی عرفات را آیا خواهد چشید؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چقدر دلم تنگ است... بدجوری هوس عرفات کرده ام!!! می شود یعنی...

این دعاهای نحیف چقدر طول می کشد تا به دست او برسد!...دلم یک گریه سیر می خواهد.

راستش را بخواهید حساب روزها را گم کرده ام... چقدر مانده به عرفات؟

/ 0 نظر / 8 بازدید