من کیم؟

این روزها به خودم فکر می کنم و رابطه ام با این وبلاگ.

به این نتیجه رسیده ام که من معدنی دارم در درون خودم

که هر روز با نوشتن قدری از آن را استخراج می کنم.

احساس می کنم

هر نوشته ای هر روز مرا بزرگتر و عمیق تر می کند.

/ 0 نظر / 9 بازدید