مهاجر

هوای هجرت دارد دلم

می گویند آدم های مهاجر باهوش تر از بقیه اند.

می گویند مهاجرت برای بهتر شدن است...

بهتر از تو در جهان وجود ندارد که!

پس چه جایی بهتر از آغوش تو برای مهاجرت؟

پس: إنّی مُهاجِرٌ إلَیک

ویزایش هم با خودت!

اللهم انی اسئلک بکمالِک کُلِّه

/ 0 نظر / 8 بازدید