فی حقیقه العشق

و عشق،

هر کسی را به خود راه ندهد

و به همه جایی ماوا نکند

و به هر دیده روی ننماید

و اگر وقتی نشانِ کسی یابد که مستحقِ آن سعادت بود،

حزن را که وکیل در است، بفرستد تا خانه پاک کند و کسی را در خانه نگذارد و درآمدنِ سلیمان عشق، خبر کند....

شهاب الدین سهروردی

فی حقیقه العشق

/ 0 نظر / 51 بازدید