قاموس قدرت

در قاموس قدرت: ......................................................................................چشمک

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تا حالا استیضاح با این سطح پایین ندیده بودم. به نظرم هول هولکی فقط خواستند رأی عدم اعتماد بدهند. به استیضاح کنندگان تبریک می گویم به خاطر پیروزی شان.

 

 

بعدا نوشت:

1. قسمت نقطه چین به مذاق ... ها خوش نیامد، حذف شد.

2. به اعتقاد من آثار استیضاح هنوز مانده تا خودش را کامل نشان دهد... منتظرم ببینم حدس‌های من از این ماجرا، درست از آب درمیاد یا غلط!

/ 0 نظر / 17 بازدید