یوسف تر از یوسف

دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی

                                  کز عکس روی او شب هجران سر آمدی

تعبیر رفت یار سفرکرده می‌رسد

                           ای کاج هر چه زودتر از در درآمدی

اوووَه... فکرش را بکن؟! هزار و صد و چهلمین سال تولدش باشد و خودش نباشد... و تو هی امیدوار باشی که می‌آید... امروز نه؟ فردا ... پس فردا و... راستی! این چندمین سالی است که من بدون او سر کرده‌ام؟...فکر کنم هیچ...باید لسان الغیب باشی تا بفهمی که:

بی‌عمر زنده‌ام من و این بس عجب مدار

                              روز فراق را که نهد در شمار عمر

عاشقی یعنی ندبه در سرگردانی... یعنی: إلی متی اَحارُ فیک یا مولای... یعنی هر روز توی دلت باهاش نجوا کنی و هی نام زیبایش را مشق کنی روی صفحه دل... و هی هر روز برایش پیغام بفرستی که: السلام علیکَ فِی اللیلِ اذا یَغشَی و النَّهارِ إذَا تَجَلَّی ... به این امید که او که صاحب روز و شب است و صاحب الزمان... پاسخی گوید تو را به گوشه چشمی و کرشمه‌ای... شاید که یک قلب، یقین و یک سینه، ایمان تصدقت کند آن یوسف‌تر از یوسف.

/ 0 نظر / 8 بازدید