دوست دور من

ممم! فکر کنم الان دیگه رسیدی خونه تون. اسمس خداحافظیت وقتی رسید دستم که تازه از جلسه امتحان اومده بودم بیرون. یعنی ده-ده و نیم صبح. بعدشم که باهات تماس گرفتم خانمی که توی گوشی بود گفت که گوشیت خاموشه. نیشخند

به هر حال خداحافظ!

نشد که زیاد با هم باشیم. اما انشاء الله دفعه بعد! امیدوارم که بهت خوش گذشته باشه. متشکرم به خاطر بودنتمژه

/ 0 نظر / 55 بازدید