موقتت مبارک!

مشکل پیدا کرده بود با دلش...

موقع عقد، شرط کرده بودند که زن دل نبندد.  مرد می خواست زندگی اولش را حفظ کند. و زن پذیرفته بود... اما نشد... زن دل بسته بود... دست خودش نبود...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لینک زیر برام جالب بود... هم خود متن و هم کامنت هاش...

نسخه ازدواج موقت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- مگه از رو نعش پدر و مادرها بگذرید که چنین نسخه ای را به دخترپانزده ساله شان بخورانند... نیشخند...

- تو فیلم "من ترانه پانزده سال دارم" مادر پسره مثلا می خواست بچه ش سربراه بشه و رابطه شرعی داشته باشه... که اون مشکلات برای ترانه پیش آمد...

 

/ 0 نظر / 8 بازدید