این لبها

لبهایش دنیا را بد می گفت

و چشمهایش تجلی گاه دنیا بود

یَقُولونَ بِاًفوَاهِهِم ما لَیسَ‌ فِی قُلُوبِهِم

واللهُ‌اَعلَمُ بِمَا یَکتُمُونَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوست دارم بدانم وقتی "بک یا الله" می گویی، منظورت کدام خداست

/ 0 نظر / 8 بازدید