violence

زرذ، سرخ، ارغوانی و قهوه ای پاییز دیگر وسوسه انگیز نیست برای چشمی که سوخته است... مهر ماه دیگر تا ابد طعم نامهربانی دارد برای دختران سوخته ی ایران...

دلم می خواست بگویم کسی که نسبت به خواهران ما چنین جنایتی را مرتکب می شود ایرانی نیست، اصفهانی نیست، مسلمان نیست، آدم نیست و ... اما متأسفم که نمی توانم انکار کنم جنایتهایی را که در خاطرم هست از آدم هایی که مسلمان بودند و از همین خاک و...

تنها می توانم بگویم دشمن است.

/ 0 نظر / 54 بازدید