هیچی سر جاش نیست

قبلا سوالی مطرح کرده بودم به این صورت که:

با تفکیک جنسیتی آیا فکر و ذهن مردان را هم می توان کنترل کرد؟

 

حالا سوالم اینه که: آیا عکس این قضیه هم امکان دارد؟

به نظر خودم که هیچ احتمالی بعید نیست. وقتی جامعه خلاف طبیعت حرکت کند، انتظار عملکردهای غیر طبیعی هم می رود...

آن چه که ناهنجاری می خوانندش، خود حلقه ای است از زنجیره ی علتها...

و اما درمان: بیماری یی که چند علت داشته باشد، چطور با یک نسخه ممکن است؟

/ 0 نظر / 16 بازدید