دلم نجف می خواهد

هو اللطیف

خدا را شکر که اعیاد شعبانیه رسید.

فرصت خوبی است برای کنار گذاشتن غم و غصه و کینه و... وخلاصه صافی دل.

اندوه یعنی قفس...

یعنی بی خیال پرواز

دهَه... یعنی چه که وبلاگستان را کرده اید آهستان و اندهستان و غمستان و...

البت با همه نیستم ها...

مومن غمش در دل پنهان است و شادی اش در چهره آشکار.

وه... عجب جمله ای گفتیم... این را جایی نخوانده بودم؟

جناب پدر می گوید: امروز در نجف شور برپاست.

حق هم همین است.

هنگام تولد فرزند باید به پدر تبریک گفت و در جشن میلاد پدر به فرزند

و برای همین است که روز ١٣ رجب مردم در کربلا گرد هم می آیند.

من دلم نجف می خواهد...

راستی عیدتون مبارک!

/ 0 نظر / 9 بازدید