تنهایی

یکی از پپرزن های فامیل دورمان، دو ساله که فوت شده اما بعد از خودش بچه هاش یکی یکی دارند میرند دنبالش، هر کدامشان به یک بهانه. انگار نه تنها ما زنده ها، که مرده ها هم،احساس تنهایی می کنند تو اون دنیا.

خدا رحمتشون کنه.

/ 0 نظر / 9 بازدید