مهربان

یا رؤوف

*******

- هبوط درد دارد به نظرت؟

- بستگی دارد که آستانه درد چقدر باشد... به گمانم چنین باشد.

- ولی اگر هبوطم در دستهای مهربانی مثل دستهای تو باشد... دوست دارم هر روز هبوط را تجربه کنم

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خودم را،

دیری است ندیده ام،

و دلم

چقدر برای خدا

تنگ شده است

این نوشته رو این جا دیدم

/ 0 نظر / 8 بازدید