خودکشون

گفتگوی من و همکارم:

ـ بیا چله بگیریم بلکه این حقوقمون به دستمون برسه.

من: باشه. تو امروز برو چله بگیر. منم خودم رو میاندازم توی جوب کنار خونه مون.

ـ خخخخ کثیف میشی که!

/ 0 نظر / 98 بازدید