نار

این آه از کدامین نهاد برخاست که آتش در دامان ما نهاد...

کاش نفسی بود برای گفتن: یا نارُ کُونِی برداً وَ سَلَاماً

                                       کجایی باران؟

 

شاید هم قبسی است از وادی ایمن ، وادی حضور...

                                     و چشم در چشم نور

 

 

پی نوشت:

نمی دانم صبوری سخت تر است یا ناصبوری... رب اشرح لی صدری

/ 0 نظر / 8 بازدید