حامد خان

چند تا شاهد بیارم که من زن هستم نه _ به قول خودت_ یک مردک معمم؟

نمی دانم تصویر تو از یک زن چیست اما من یک زن هستم که ده سال است همنشین قرآن هستم و خودم را با قرآن شناختم.

نه چندان سنتی هستم و نه چندان متجدد. اما مسیر عقل و دانایی را برگزیده ام. من هم مثل علامه جعفری معتقدم ما هر چه می کشیم از جهلمان است.

من همین هستم: بدون نقاب.

/ 0 نظر / 55 بازدید