شعرهای توافقی

توافق کرده اند ایران و آمریکا به این سختی
من و تو همچنان در حل یک لبخند درماندیم!

"محمد رسولی"

 

تحریم حرام است بر این مردمِ لبخند
دیدی که ز لبخند ظریفی شکر آمد..!

سید رضا آباقی

/ 0 نظر / 21 بازدید