هراس

  شباهت اسم تو با ریحانه رها مرا بهانه ای شد تا دوباره ورق بزنم کتاب: "هستی،‌عشق، مستی" را

 

 

گاه می‌پندارم از قرص نان کمترم

قرص نان بر سر سفره‌ی زندگی،

خورد می‌شود

قطعه قطعه می‌شود

خورده می‌شود

اما گلایه نمی‌کند. شکوه نمی داند!

و شاید جز مهر هیچ نمی‌داند،

و ما

چه پرهراس؛

از آن که نان زندگی خویش را به دیگری بسپریم

پرهراس

از خرد شدن، قطعه قطعه گشتن و خورده شدن!

نان زندگی را پنهان می‌کنیم، بی آن که بدانیم نان زندگی در خویش کاری فرو می‌پژمرد

/ 0 نظر / 9 بازدید