روزه تابستانی

از آن جا که اوضاع تغذیه مون به خاطر روزه داری بهم ریخته، هیشکی هیچی میل نداره جز آب و شربت و میوه...و دراز کشیدن...

مثلا داریم جهاد می کنیم.نیشخند آخه داریم خون نفس سرکشمان را می ریزیم که آدم شود.از خود راضی

/ 0 نظر / 20 بازدید