تاریخ دستی

نمی دانم این زمان فله ای چه صیغه ای است دیگر؟ :0

یادم باشد از این به بعد هر وقت آمدم این جا مثل ادارات کارت بزنم که ساعت و روز و تاریخ پست هایم بمانند برایم. حوصله ندارم حساب کنم که چهار هفته پیش مثلا می شود نیمه فروردین.

تقریر شد هذا در 1397/02/15 شنبه ساعت 17:39 :)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دستگاه کارت زن هم نداریم که خانمه از آن تو بگوید: "تأیید شد".


/ 0 نظر / 19 بازدید