و اذا مرو باللغو مروا کراما

برایم عجیب نیست که یکی موقع عصبانیت و یا از روی انزجار، به دیگران نسبت "سگ" بدهد

اما برایم قابل قبول نیست که همین لفظ نامبارک در مجلس عزای حسین ع توسط مرثیه خوان ادا بشود و یک آدم که از نور ائمه آفریده شده و قرار است "آدم" باشد، عوعو کند، آن هم در مجلسی که باور داریم امام زمان عج و فاطمه زهرا س حضور دارد... زانوی "ادب" زدن به "سگ شدن" است آیا؟

/ 0 نظر / 19 بازدید