بی پرده

رد شدن پیشنهاد وزارت علومی دکتر نیلی توسط مجلسی ها برای من خبر تازه ای نبود. از همان موقع که به دکتر فرجی دانا جواب نه دادند، منتظر نه گفتن امروزشان هم بودم. من حدس می زنم وزارت علوم بی صاحب بماند حالا حالاها!... جسارت نباشد، به گمانم بعضی ها دنبال سرسپرده هستند نه وزیر.

منتظرم ببینم این حدسم درست از آب درخواهد آمد یا غلط!

/ 0 نظر / 54 بازدید