احیا،

ترجیح می دهم فرادی احیا کنم این شب ها را

شهر قم ،‌مرکز علم و تقوا باشد

اما از آن همه عالم سرشناس هیچ کدامشان در حرم حضور نداشته باشند

السابقون السابقون چه شد پس؟

من که خجالت می کشم

دلم نمی خواهد با دل مکدر قرآن به سر بگیرم

 

/ 0 نظر / 8 بازدید