چرا؟

من نمی دونم واقعا هدفشون چیه که می خوان وزیر علوم رو استیضاح کنند؟!!! می خوان به چی برسن؟ اون هم تو این گرمای وسط تابستون! نیشخند

برای همین دلم می خواد جلسه استیضاح رو پخش مستقیم ببینم.

/ 2 نظر / 21 بازدید
khiyalvareh

بد نیست گاهی خودمان ، خودمان را نیز استیضاح کنیم . از خودمان بپرسیم که چرا هوای دلت را نداشتی ؟ یا چرا دست رد به ناروزگاری های روزگار نزدی ؟ یا چرا حساب و کتاب دلتنگی هایت با ایما و اشارات روزگارت همخوانی ندارد ؟ . باید استیضاح شویم !

rezvanesabz

آن وقت اگر در استیضاحِ خودمان، رأی نیاوردیم چه می شود؟