میلاد مبارک

١۴ اذان است که بر لب رمضان جرعه نوشیم

و فردا جرعه ای با طعم مودت

میهمانیم در خانه ساقی کوثر

تا ببینیم چه خواهد کرد با جانمان این می بیغش در این ایام البیض

/ 0 نظر / 8 بازدید