اعتراف

تعالیت یا رب

*****

با تدبر یا بی تدبر همین طور می خواندم نشانه ها را...تا رسیدم به آن جا که ابلیس گفت:

من از او بهترم. من از آتشم. مرا از نار آفریدی... و او را از خاک

فرمود: از آن مقام و مرتبه ات فرود آی. تو حق نداری در آن مقام بزرگی فروشی. بیرون رو که تو از افراد پست و کوچکی....

 

و من که نمی دانم چندمین نسل بهترین آفریده احسن الخالقین ام

و او به خودش به به گفت وقتی در آن کالبد گلی دمید

امروز خودم را می بینم:

دیروز شیطان مرا خوار شمرد و تکبر ورزید... وعصیان کرد

و امروز من، خودم را چه حقیر کرده ام به پای گناه... و پر از عصیان چشم دوخته ام به پرهای ریخته ام

یک دنیا آوارگی مکافات خوبی است برای من، نه؟

اعتراف می کنم به هبوط خودم، خدا!

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت:

یک این که:سوره قشنگ اعراف، آیات یازدهم تا سیزدهم و مابعدش... را حتما بخوانید

دو این که: از دوست جان خودم آی با کلاه متشکرم به خاطر نظرش در مورد قالب جدید. گفت وبلاگم جالب شده و قالب جدید به شب های قدر میاد... یادم آورد که نیمه پر لیوان را ببینم هر چند که دوست نداشته باشم... شاید هم انس گرفتم به آن...

/ 0 نظر / 8 بازدید