چه حادثه ها که ندیدیم

دارم سعی می کنم سرودی رو به یاد بیارم که برای سالگرد امام آماده کرده بودیم. یکی از بندهایی که تکرار می شد این بود:

الوداع بابا خمینی الوداع بابای ما

الوداع سردار فاتح قلبهای ما

/ 0 نظر / 26 بازدید